| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"
  СОФИЯ, ул. "Й. Филаретова" 3
  02/ 952 33 65; 915 46 25
  www.mu-sofia.bg/node/32

Информацията e актуализирана на 25.11.2011

ДИРЕКТОР - Доцент Вихрен Петков, дм

Медицинският колеж "Й. Филаретова" е най-многопрофилното учебно заведение за подготовка на медицински специалисти в страната. То е създадено през 1900 година. Обучението е редовно, продължава три години и осигурява образователно-квалификационна степен "специалист".

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ е част от структурата на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ