ИНСТРУКЦИЯ

за работа с програмата за онлайн прием на НАПС

за предварителните изпити

 

Стъпка 1: Въведете GSM номера и паролата и натиснете "Свързване", за да активирате програмата.

 

Стъпка 2: Въведеждате данните си само в лявата, „Адресна част” и натискате бутона "Следваща" страница

 

Стъпка 3: Избирате си първия университет

 

 

Стъпка 4: От прозорчето Конкурсни изпити след (двоен клик) или малкото "плюсче" от навигатора добавяте необходимите конкурси

 

И натискате "отметката" за потвърждаване на изпита. И така за всички необходими изпити.

 

 

Стъпка 5: Добавяте по същия начин и следващия си университет със съответните конкурси.

 

 

Стъпка 6: Процедурата е почти завършена. Натискате "Следваща" страница

 

И последно...

 

 

ОЧАКВАЙТЕ ОБАЖДАНЕ ОТ НАС ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА!

 

1.      За всички ВУ (без УНСС):

Подгответе ксерокопие на личната си карта (1), за да го приложите към молбата за явяване на изпит, която ще подпишете при доставката по куриер;

В случай, че изпитът/ите се плаща/т по банков път, внесете таксата в банка и запазете вносната бележка (2), която също да приложите;

Ако сте освободени от такса за изпит, приложете копие на документ (3), удостоверяващ това обстоятелство.

 

На другия ден ще Ви бъде изпратена пратка по куриер с наложен платеж и незабавна обратна доставка за Ваша сметка. Пратката трябва да отворите ВЕДНАГА. В нея ще намерите:

·         В бял запечатан плик - Вашите документи за явяване на изпит (Талон или разпечатка с попълнен вх. номер) и финансово-счетоводни документи;

·         В отворен прозрачен джоб – документите, които да подпишете и върнете на куриера, заедно с исканите за прилагане документи (1-3).

Заплатете на куриера в брой сумата на наложения платеж и куриерската такса.

 

2.      За УНСС:

Предварително подгответе ксерокопие на личната си карта (1), внесете таксата за изпита и таксата за услугата в банка и запазете вносните бележки (2). Ако сте освободени от такса за изпит подгответе оригиналния документ (3), удостоверяващ това обстоятелство и негово копие (4).

Изтеглeтe от сайта на УНСС или на НАПС регистрационна карта (5) за явяване на изпит (ЕПИ или ЕлЕПИ), разпечатайте я и я попълнете;

Разпечатайте от програмата на НАПС пълномощното (6) за подаване на документите Ви и го заверете при нотариус (подписът се полага пред нотариуса);

Всички тези документи (1-6) изпратете с пратка по Спиди АД (от техен офис във Вашия град или с обаждане на национален телефон 070017001) за ваша сметка със задължително включена опция „Отложени обратни документи” на адрес: НАПС ООД, София, ул. Юрий Венелин №18, Симона Ралчева

До края на срока за приема, но не по-рано 4 дни след изпращането на пратката ще получите обратно оригинална разпечатка за явяване на изпит с печат на УНСС, финансово-счетоводни документи и оригинала на документа за освобождаване от такса изпит.

 

Пожелаваме Ви успех в кандидатстудентската кампания!