Инструкция за работа с програмата за онлайн прием на НАПС

Въведете GSM (формат: 08..........) номера и паролата и натиснете "Свързване"

 

 
Въведеждате данните си и натискате бутона "Следваща" страница
 
Избирате си първия университет
 
Добавяте една след друга всички специалности в желания ред.
 
Програмата ще добавя за всяка специалност необходимите изпити и балообразуващи оценки
 
От прозорчето Конкурсни изпити след (двоен клик) или малкото "плюсче" от навигатора добавяте необходимите конкурси
 
И натискате "отметката" за потвърждаване на изпита. И така за всички необходими изпити.
 

Въвеждате оценките и на балообразуващите предмети в прозорчето Оценки от дипломата

 
Добавяте по същия начин и следващия си университет със специалности, конкурси, балообразуващи...
 
В случай, че в балообравуващите има варианти кликате в/у червения ред и ще се отвори падащо меню с изброени в списък оценки, от които си избирате най-изгодната за вас.
 
 
Може да избирате и предмет от матурите с който да се явите на конкурс. От прозореца "Конкурсни изпити" / "Матури"
 
Също можете да изберете и участвате в летния конкурс с оценка от Предварителните изпити.
 
Или да изберете Допълнителни данни към молбата.
 
Процедурата е почти завършена. Натискате "Следваща" страница
 
И последно...
 
 

 

ОЧАКВАЙТЕ ОБАЖДАНЕ ОТ НАС ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА!

Подгответе ксерокопие на личната си карта (1), за да го приложите към молбата за явяване на изпит, която ще подпишете при доставката по куриер;

Заверете пред нотариус копието на оригиналната си диплома за средно образование (2), а в случай, че изпитът/ите се плаща/т по банков път, внесете таксата в банка и запазете вносната бележка (3), които също да приложите;

Ако сте освободени от такса за изпит, приложете копие на документ (4), удостоверяващ това обстоятелство.

На другия ден ще Ви бъде изпратена пратка по куриер с наложен платеж и незабавна обратна доставка за Ваша сметка. Пратката трябва да отворите ВЕДНАГА.

В нея ще намерите: ·

  • В бял запечатан плик - Вашите документи за явяване на изпит (Талон или разпечатка с попълнен вх. номер) и финансово-счетоводни документи;
  • В отворен прозрачен джоб - документите, които да подпишете и върнете на куриера, заедно с исканите за прилагане документи (1-4).

Заплатете на куриера в брой сумата на наложения платеж и куриерската такса.

Пожелаваме Ви успех в кандидатстудентската кампания!