ЕГН
парола
Изход
 
начало   за контакти   новини
   
     

 

 

 

 
 
 
 

Онлайн приемът е временно спрян поради работа за съответствие с регламента на ЕС за ЛД. Програмата може да се ползва засега само като тест за подреждане на специалностите на университетите.

КАНДИДАТСТВАТЕ БЕЗ ДА ИЗЛИЗАТЕ ОТ КЪЩИ!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ И РЕДОВНИ) И УЧАСТИЕ С ТЯХ ИЛИ С МАТУРИ В КЛАСИРАНЕТО С ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ДО ДОМА ПО КУРИЕР С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ:
 
 • Аграрен университет - Пловдив (АУ)
 • Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (ВСУ)
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (ВТУ)
 • Икономически университет - Варна (ИУ)
 • Лесотехнически университет - София (ЛТУ)
 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (МГУ)
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – Пловдив (ПУ)
 • Софийски университет "Св. Климент Охридски" – София (СУ)
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (СА)
 • Технически университет – Габрово (ТУ-Гб)
 • Технически университет - София (ТУ-Сф)
 • Технически университет - София, филиал Пловдив (ТУ-Пд)
 • Технически университет -  София, ИПФ Сливен (ТУ-Сл)
 • Тракийски университет - Стара Загора (ТрУ)
 • Университет за национално и световно стопанство - София (УНСС)
 • Университет "проф. д-р Асен Златаров"- Бургас 
 • Университет по хранителни технологии - Пловдив (УХТ)
 • Химико технологичен и металургичен университет - София (ХТМУ)
 • Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (ЮЗУ)

 

Уважаеми кандидатстуденти,

И през настоящата година освен по познатия Ви начин на място в центровете на НАПС (актуалните им координати можете да намерите на www.naps.bg/office.php и в справочниците на ВУ) отново можете да подадете заявка чрез изтеглената от този сайт онлайн програма и да получите на посочения от Вас адрес по куриер своите документи за изпити или за класиране съгласно Инструкцията за работа с нея.

 

НА ИЗПИТА СЕ ЯВЯВАТЕ С ТАЛОНА (РАЗПЕЧАТКА ИЛИ ОТРЯЗЪК ОТ МОЛБАТА) С ВХОДЯЩ НОМЕР ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ, ДОКУМЕНТА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ИЗПИТ И ЛИЧНАТА СИ КАРТА!

ТОВА Е! ПОЛУЧЕНАТА ОТ ВАС ПАРОЛА ЧРЕЗ SMS СЕ ЗАПАЗВА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА И ЗА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ! УСПЕХ!

 

•  Изпратете SMS на кратък номер 1910 с текст naps, за да получите парола

     
 

Цена на SMS 1,20 лв (с ДДС)
Забележка: Паролите от предварителните изпити са валидни и за редовните!

   
         
 

• Изтеглете програмата за кандидатстудентска заявка и я инсталирайте. Тези от Вас, които имат инсталирана програмата за предварителните изпити трябва първо да я деинсталират!

•  Попълнете в програмата получената чрез SMS парола и телефонния си номер, за да я активирате!

•  Попълнете личните си данни като всички полета са задължителни. Защитата на личните Ви данни е изцяло гарантирана по смисъла на ЗЗЛД. В следващите прозорци изберете университет/и и изпит/и.

•  Проверете данните си и изпратете заявката.

  Инструкция за Предварителен прием

  Инструкция за Редовен прием

     
         
  Цената на услугата при онлайн кандидатстване чрез НАПС е 20 лв. за всяко едно висше училище на територията на страната, независимо от местонахождението Ви.


 
 

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКИ ЗА ВСЯКО ВУ ИЗТИЧАТ 48 ЧАСА (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) ПРЕДИ ТОЗИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ!